ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "МаК" В ПРАГА

 На 24 октомври 2011 г. г-н Калин Манолов, управител на Издателска къща «Мак» ООД, представи издателството в Българския културен институт в Прага. Институтът е официалното културно представителство на България в Чешката република. Калин Манолов представи пред аудиторията на Културния институт най-новата книга на издателството - „Човешкото действие” на Лудвиг фон Мизес, спечелила конкурс (Помощ за книгата 2011) на Министерството на културата. В рамките на културната програма на института за 2011 г. той изнесе и лекция на тема «България 2011: степен на лична и икономическа свобода”.

 

Като водещо българско издателство в областта на либералната икономическа и политическа мисъл, част от мисията на Издателска къща МаК беше да издаде „Човешкото действие”, каза Манолов. Фундаменталния труд на Лудвиг фон Мизес има огромно значение за развитието на световната икономическа мисъл. Според австрийския икономист целта на икономическата наука е да обясни какви са движещите сили, които подтикват индивида да действа за удовлетворяване на потребностите си, и как това се отразява на заобикалящата го среда. По своя енциклопедичен икономически и философски обхват, размах и дълбочина на анализа, с ясния си стил и точност на изказа, „Човешкото действие” е истински шедьовър, заключи издателят.

 

В последвалата лекция г-н Манолов открои неразривната връзка между икономическата и личната свобода, защитавайки тезата, че единствената социална система, която гарантира и двете, е системата на свободния пазар, тоест капитализмът. Манолов постави степента на лична и икономическа свобода в България в сравнителния контекст на авторитетни международни изследвания – на канадския институт „Фрейзър”, на Индекса на икономическата свобода на фондация „Херитидж” на доклада на Световния икономически форум за глобалната конкурентоспособност за 2011 г., на доклада на Фрийдъм хаус за свободата на словото.