Хенри Хазлит

Хенри Хазлит

Хенри Хазлит (1894-1993) – един от най-известните американски публицисти, писатели и общественици. Започва журналистическата си кариера през 1913 т. В „Уолстрийт Джърнъл”. От 1934 до 1946 г., докато е член на редколегията на „Ню Йорк таймс” пише известните си редакционни коментари, с които остро осъжда социално-икономическата политика” на „Новия договор” на Рузвелт. Автор и редактор на 15 книги, най-известната от които е „Икономиката в един урок” (1946), която извлича изводите си от принципа на  Фредерик Бастиа, представен в най-известният му софизъм „Това,което се вижда, и това, което не се вижда”.

Книгите на автора

Тази книга е анализ на икономическите заблуди, които са толкова разпространени, че са станали почти общоприети. Днес обаче в света няма правителство, чиято икономическа политика да не е повлияна, ако не и изцяло определена, от приемането на някои от тези заблуди. Най-късият и сигурен начин да се разбере икономиката, е дисекцията на тези грешки и особено на основната грешка, от която те произлизат.

Урокът на Хазлит е, че когато...