Фредерик Бастиа

Фредерик Бастиа

Фредерик Бастиа (1801-1850)1 е роден на 29 юни 1801 г. в южнофренския пристанищен град Байон. На 10 години остава сирак и е отгледан и образован от родителите на баща си. На 17 години напуска училище и започва да работи във фамилния бизнес. Дядо му умира, когато Бастиа е на 25 години, и той наследява фамилните имоти. Живеейки като състоятелен джентълмен, Бастиа може да със съсредоточи върху своите интелектуални занимания, учейки философия, история , политически науки, религия, поезия, политическа икономия, пътешествия, и т. Бастиа пише множество про-пазарни памфлети срещу данъците върху виното ,поземлените данъци, митата, и т.н Организира френска асоциация за свободна търговия, която се бори срещу търговските бариери във Франция.

Бастиа печели място във френския парламент във време, когато Франция бързо върви към социализъм. Като депутат в Законодателното събрание още с появяването им изучава и разобличава всички заблуди и погрешни тези на социалистите, и обяснява на французите как социализмът неминуемо деградира в комунизъм. 

Бастиа е предвестник на съвременните разбирания за данъци, държава и политика, капитал, инвестиции в образованието и стопанска етика. Неговите идеи ясно се проследяват в теориите на Лудвиг фон Мизес и на двама Нобелови лауреати на ХХ век: Джеймс Бюкенан  и  Вилфредо Парето, които признават нееднократно, че са дълбоко повлияни от Фредерик Бастиа.

Бастиа илюстрира действието на стопанската логика на разбираем и за неикономистите език. Най-известни са неговите „Икономически софизми" - сборник с памфлети, статии и писма, които осмиват стопанските заблуди и узаконените привилегии на епохата. Темите са повече от актуални и днес: защита на местните производители, протекционизъм, преференции за различни производители, увеличаване на заетостта и защита на труда.

През 1850 пише есето си за философията на закона и правителството – “Законът” . Умира на Коледа 1850 от туберкулоза.

 

 

Книгите на автора

Законът е класическа морална защита на свободата и ограничената държава, облечена в безсмъртните думи на един от най-смелите мислители и най-талантливи писатели в историята на човечеството – Фредерик Бастиа. Това е книга за начина, по който законодателството може да се  използва за конструиране на обществото и отношенията в него.

“Законът е колективна организация на индивидуалното право на законна защит...

В този сборник са включени петте най-известни произведения на Фредерик Бастиа: „Държавата”, „Законът” , „Собственост и закон”, „Това, което се вижда, и това, което не се вижда”, „Петиция от производителите на свещи”. Тези шедьоври са изключително силна и същевременно – много елегантна защита на свободата и на правата на отделната личност. Те са както предизвикателство...