Фридрих А. Хайек

Фридрих А. Хайек

Фридрих А. Хайек (1899-1992) е роден във Виена. Защитава два доктората във Виенския университет – по право и политическа икономия. Под ръководството на Лудвиг фон Мизес работи в Австрийския институт за изследване на стопанските цикли, а от 1929 до 1931 г. е преподавател по икономика във Виенския университет. Неговата първа монография на тема Паричната теория и търговския цикъл е публикувана през 1929 г. През 1931 г. Хайек е назначен за професор по икономически науки и статистика към Лондонския институт по икономика, а в 1950 г. получава предложение за професура по социални и нравствени науки към университета в Чикаго. През 1962 г. получава назначение като професор по политическа икономия в университета във Фрайбург, където остава до пенсионирането си през 1967 г. като почетен професор. Още през 1944 г. Хайек е избран за член на Британската академия, а през 1947 г. организира конференция в Швейцария, която учредява Обществото “Монт Пелерин”. През 1974 г. става лауреат на Нобелова награда за икономика, а през 1984 г. е провъзгласен за Кавалер на честта. През 1991 г. Джордж Буш го удостоява с Президентския орден на свободата. Сред книгите му са Чистата теория на капитала (1941), Пътят към робството (1944), Контрареволюция на науката (1952), Конституция на свободата (1960), Закон, законодателство и свобода,(1973-1979) , и Фаталната самонадеяност, 1988.

 

 

Книгите на автора

В Интелектуалците и социализма (1949) Фридрих Август фон Хайек, лауреат на Нобелова награда по икономика, блестящо описва начина, по който интелектуалците влияят върху формирането на общественото мнение.

Хайек твърди: интелектуалците не са оригинални мислители, нито експерти. Не е задължително дори да бъдат интелигентни. Те трябва просто да могат да говорят и пишат разбираемо за широк кръг хора , и да са запознати преди...

Пътят към робството (1944) е страстно предупреждение за опасността, която крие държавният контрол върху средствата за производство и за това, че този път води не до утопия , а до ужаси като тези в нацистка Германия. Хайек показва как държавният контрол върху икономиката предизвиква негативни ефекти като намаляване на икономическата сигурност, възнаграждаване на неефикасния и наказване на ефикасния труд, нарастващо не...