ДЕМОКРАЦИЯТА: БОГЪТ, КОЙТО СЕ ПРОВАЛИ

ДЕМОКРАЦИЯТА: БОГЪТ, КОЙТО СЕ ПРОВАЛИ
Издател: 
Издателска къща МаК
Година на издаване: 
2015
Превод: 
416
ISBN: 
978-954-8585-34-7
Цена: 
18 лв

„Демокрацията: богът, който се провали“ е едно от най-интересните изследвания на съвременната политика, публикувани през този век. Това е поредица от тринадесет есета на тема демокрация, повечето от които базирани на лекции, изнасяни от автора на различни конференции на института „Лудвиг фон Мизес“ и Центъра за либертариански изследвания. Заглавието на книгата е алюзия към творбата „Богът, който се провали“ от 1949 г., в която шестима автори, бивши комунисти или симпатизанти на комунизма, описват разочарованието си от него.

Според Хоппе демокрацията е основната причина за упадъка на цивилизацията след Втората световна война, и трябва да бъде свалена от пиедестала, на който незаслужено е въздигната. Затова той изследва съвременните демокрации в светлината на техните очевидни провали“: повишаването на нивата на безработица, нарастването на публичния дълг, неплатежоспособните системи за социална сигурност.

Хоппе характеризира демокрацията като „притежавано от обществото правителство“, за разлика от монархията, която е „частно притежавано правителство“. Но и монархията, и демокрацията, са системи със сериозни дефицити в сравнение с „естествения ред“: система, свободна от данъчно облагане и принудителен монопол, в която различни юрисдикции свободно се конкурират за привърженици.

В „Демокрацията: богът, който се провали“, Хоппе дава едни от най-интересните възможни отговор на фундаменталния въпрос: как да се запази свободата, собствеността и преследването на щастието, след като демокрацията се е провалила, а възстановяването на монархията е невъзможно? Неговият отговор е: чрез естествения ред. Негови синоними са „обществото на частното право”, „подредената анархия”, „анархо-капитализма”.

 

Повече за автора: 

Ханс-Херман Хоппе

Ханс-Херман Хопе (1949- ) е философ, социолог и икономист от Австрийската школа, водещ

теоретик на анархо-капитализма. В началото на кариерата си преподава в престижни