ИКОНОМИКАТА В ЕДИН УРОК

ИКОНОМИКАТА В ЕДИН УРОК
Година на издаване: 
2009
Превод: 
Мая Маркова
ISBN: 
Брой страници: 
176
Цена: 
10 лв

Тази книга е анализ на икономическите заблуди, които са толкова разпространени, че са станали почти общоприети. Днес обаче в света няма правителство, чиято икономическа политика да не е повлияна, ако не и изцяло определена, от приемането на някои от тези заблуди. Най-късият и сигурен начин да се разбере икономиката, е дисекцията на тези грешки и особено на основната грешка, от която те произлизат.

Урокът на Хазлит е, че когато анализира едно икономическо предложение, човек трябва да проследи не само непосредствените резултати, но и резултатите в дългосрочен аспект, не само първичните, но и вторичните последствия и не просто ефекта върху някоя специална група хора, но ефекта върху всеки човек. Хазлит вярва, че неуспехът да се прилага тази поука е най-честият източник на икономически грешки.

Целта на този труд е да покаже, че много от идеите, които сега минават за блестящи открития и постижения, са всъщност възкресени древни грешки - поредно доказателство на сентенцията, че тези, които не познават миналото, са обречени да го преживеят отново.

 

 

Повече за автора: 

Хенри Хазлит

Хенри Хазлит (1894-1993) – един от най-известните американски публицисти, писатели и общественици. Започва журналистическата си кариера през 1913 т.

Прочети: 
  • УРОКЪТ

     Икономиката приютява повече заблуди от която и да е друга област на човешката мисъл. Това не е случайно. Свойствената на предмета трудност при всички положения би била значителна, но се подсилва хилядократно от един фактор, който не влияе при физиката, математиката или медицината – а именно преднамерената защита на себични интереси.