АДАМ СМИТ: ВЪВЕДЕНИЕ

АДАМ СМИТ: ВЪВЕДЕНИЕ
Издател: 
Институт за радикален капитализъм „Атлас”
Година на издаване: 
2010
Превод: 
Марияна Мелнишка
ISBN: 
954-978-92618-2-0
Брой страници: 
112
Цена: 
9 лв.

Най-доброто публикувано досега въведение към творчеството на Адам Смит. На 112 страници директорът на Лондонския институт „Адам Смит” Имън Бътлър дава на просветения български читател синтезирана и в същото време задълбочена представа за двата основни труда на Смит – „Богатството на нациите” и „Теория на моралните чувства”, в които той се опитва да установи до каква степен човешките същества действат от личен интерес, за да съжителстват хармонично (моралния аспект на живота), и продуктивно (икономическата страна на живота).

Смит пръв разкрива същинските мотиви, движещи човешкото общество - нашите естествени инстинкти. Свободата и личният интерес не водят до хаос, а напротив: насочвани сякаш от „невидима ръка”, създават ред и съгласие. Преминавайки от описание на процесите към тяхното анализиране, Адам Смит прави първата крачка към полагане на основите на новата наука за икономиката (икономикс), твърди Имън Бътлър.

Последните двеста години дават много примери как автори, познаващи всичко, достигнато в икономическата наука за две столетия, продължават успешно да ползват и да се позовават на произведенията на Адам Смит.

Повече за автора: 

Имън Бътлър

Д-р Имън Бътлър е доктор по философия, икономика и психология от Университета „Сейнт Андрюс”. Директор и съосновател на водещия пропазарен британски мозъчен център Институт „Адам Смит”, вицепрезидент на Обществото Монт Пелерин - международна организация на видни икономисти и предприемачи, основана през 1947 г. от Нобеловия лауреат Фридрих фон Хайек.

Прочети: