Откъси

Карл Маркс не е създателят на социализма. Социалистическият идеал е напълно разработен, когато Маркс прегръща социалистическото верую. Нищо не може да се добави към праксеологическото понятие за социалистическа система, разработено от неговите предшественици – така че той нищо и не добавя...

 

Човешкото действие е целенасочено поведение. С други думи, действието е воля, въплътена в работа и превърната в средство; то се стреми към определени цели и е смисленият отговор на индивида спрямо стимулите и условията на средата; то е съзнателната адаптация на човека към...

Поне в едно отношение съвременните пропагандатори на благоденствието са по-добри от повечето стари школи на социалистите и реформаторите. Те вече не подчертават понятие за социална справедливост, с чиито произволни предписания хората трябва да се съобразяват, независимо от това колко бедствено е...

През ХVІІІ век във Франция репликата „laissez faire, laissez passer“ е формулата, около която някои от защитниците на каузата на свободата изграждат програмата си. Целта им е установяване на свободно пазарно общество. За постигането на тази цел те искат отмяната на всички закони,...