Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг

 Заповядайте на 18 февруари 2010 г., четвъртък, от 17,30 часа в Сметната палата, на премиерата на най-новата книга на Издателска къща "МаК" - "Финансовият крах" от Йохан Норберг. Книгата ще бъде представена от проф. Валери Димитров и Георги Ангелов.

Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг
Премиера на "Финансовият крах" от Йохан Норберг