Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

Ерик Фламхолц е професор по мениджмънт в Колежа за мениджмънт „Андерсън” в Университета на Калифорния и Лос Анджелис и президент на Management Systems Consulting Corporation, на която е съосновател през 1978 г. Работил е в Колумбийския университет и в РriceWaterhouseCoopers. Автор на „Счетоводство на човешките ресурси: концепции, методи и приложение”(1985 ); „Вътрешната управленска игра” (1987) в съавторство с Ивон Рандъл; „Ефективен организационен контрол: теория и практика”(1996); „Промяна на играта: трансформация на уравленската организация от първи, втори и трети вид”, в съавторство с Ивон Рандъл (1998).

Ивон Рандъл е вицепрезидент и консултант на Management Systems Consulting Corporation. Работила е като консултант в Bell-Carter Foods, PacifiCare Health Systems, Countrywide Financial Corporation.

Иван Рандъл помага на ръководителите на фирмите да разработват стратегия за управление на растежа, да прилагат ефективни организационни планове, да създават корпоративна култура и структура на компанията.

 

Книгите на автора

Предприемачите, които се нуждаят от тази книга, вече правят успешен бизнес и са постигнали впечатляващ растеж. Но Фламхолц и Рандъл им предлагат пътна карта, която показва как точно и ефективно да бъде управляван постигнатия растеж, и как да не се загуби предприемаческия дух, довел до него.

„Стълбата на успеха” е базирана на две различни, но свързани концепции: модел на организационна ефективност и модела на ж...

 

„Корпоративна култура – основното стратегическо предимство“ от Ерик Фламхолц и Ивон Ранъдл е актуално, утвърдено и влиятелно заглавие в сферата на мениджмънта и организационното развитие.

Тази книга има за цел да доизгради и да допълни представите, като едновременно с това запълни празнотата в съществуващата литература. Тя се базира на различна гледна точка в сравнение с предишни книги по темата...