Георги Боздуганов

Георги Боздуганов

съветник по националната сигурност в правителството на Филип Димитров (1991 – 92 г.) и бивш лидер на партия „Екоглaсност”.

Книгите на автора

Дебютната книга на Георги Боздуганов изследва една изключително важна (и едва ли случайно!) пренебрегвана от българската историография тема: отношенията между  България и Съветския съюз през Втората световна война. Книгата се отличава с нетипична  за традиционните исторически изследвания яснота на мисълта и фактическото изложение.

В нея липсват несъществени за разглежданата тема отклонения. Историческите факти и док...