ФИЛОСОФИЯТА: КОМУ Е НУЖНА

ФИЛОСОФИЯТА: КОМУ Е НУЖНА
Издател: 
Издателска къща “МаК” ООД
Година на издаване: 
2011
Превод: 
Милена Попова
ISBN: 
ISBN: 978-954-8585-23-1
Брой страници: 
288
Цена: 
18.00 лв.

„Философията: кому е нужна” е сборник с есета на Айн Ранд, издаден няколко месеца след смъртта й през 1982 г. под редакцията на Ленард Пейкоф. Неговата тема е философията изобщо.

Човекът се нуждае от метафизика, епистемология и етика, тоест от философия, за да е в състояние да мисли, да действа, да живее. В днешния свят този възглед за ролята на философията е уникален – също както защитата на разума от страна на обективизма е почти уникална.

 

В този сборник Ранд доказва, че философията играе главна роля във всички човешки дейности; че в основата на всяко действие и всяка мисъл лежат определени предпоставки, които ние трябва да изучим. Но за да може една философска идея да функционира наистина като насока за живот, човек трябва да познава пълната система, към която тя принадлежи, както и връзката на идеята с другите идеи, които й дават контекст, определение, приложение, доказателство. Така ще може да живее пълноценно.

 

Изборът на човека е не дали да има философия, а коя да бъде неговата философия. Философията е нужна на всекиго.

Повече за автора: 

Айн Ранд

Айн Ранд - рождено име Алиса Зиновиевна Розенбаум (2 февруари 1905 - 6 март 1982), е американски философ, сценарист и романист от руски произход. Айн Ранд е позната по света със своята рационална философия,

Прочети: