Книги

Януари 2012
ISBN: 978-954-8585-28-6
128
2012
Петьо Ангелов
10 лв

Кой всъщност управлява Европа? В „Евроинтеграция без илюзии” чешкият президент Вацлав Клаус дава еднозначен отговор на този въпрос: Ангела Меркел и Никола Саркози дъ...

Декември 2011
ISBN 978-954-8585-27-9
212
2011
Милена Попова
12.00 лв

В своята филсофия Айн Ранд възхвалява егоизма – и в своята теория на изкуството е не по-малко радикална. Ранд твърди, че не може да се създава изкуство, без арт...

Август 2011
978-954-8585-24-8
880, 8/60/90
2011
Петьо Ангелов
72 лв

„Човешкото действие” на Лудвиг фон Мизес е несъмнено едно от върховните постижения на обществената мисъл през ХХ век . За разлика от останалите учебници по икономика...

Юни 2011
978-954-8585-26-2
184
2011
Петьо Ангелов
12 лв

Колко стабилна е всъщност единната европейска валута? В „Трагедията на еврото” професорът по икономика в Университета „Крал Хуан Карлос” в Мадрид Филип Б...

Май 2011
978-954-8585-25-5
374
2011
Веселина Русинова
8 лв.

По света има много глупаци с право да гласуват. И на високи постове. И с много звезди на пагоните, но не и с много ум. Може би това е причината да тържествуват глупостта и неко...

Февруари 2011
ISBN: 978-954-8585-23-1
288
2011
Милена Попова
18.00 лв.

„Философията: кому е нужна” е сборник с есета на Айн Ранд, издаден няколко месеца след смъртта й през 1982 г. под редакцията на Ленард Пейкоф. Неговата тема е филосо...

Януари 2011
978-954-8585-22-4
292
2011
Огнян Дъскарев
16 лв.

Крайно интересна и провокационна енциклопедия на американското левичарство. В „Обединени в омразата” Джейми Глазов дава подробно, увлекателно и отлично документирано...

Август 2010
978-954-8585-21-7
70
2010
Милена Попова
8 лв. без аудиодиск, 10 лв. с аудиодиск

С аудиодиск! „Химн” – най-краткият роман на Айн Ранд,писан преди повече от 70 години, е aнтиутопичен разказ за еднототално колективизирано бъдещо об...

Август 2010
954-978-92618-2-0
112
2010
Марияна Мелнишка
9 лв.

Най-доброто публикувано досега въведение към творчеството на Адам Смит. На 112 страници директорът на Лондонския институт „Адам Смит” Имън Бътлър дава на просветения...

Април 2010
978-954-8585-20-0
280
2010
Огнян Дъскарев
14 лв.

 Това е книга за новаторството и предприемачеството. И за това как страна, малка като Израел, е олицетворение и на двете: най-много иновации и предприемачество в днешния св...