През ХVІІІ век във Франция репликата „laissez faire, laissez passer“ е формулата, около която някои от за...

Роурк се обърна. Когато отново погледна Уайнънд, каза само: – Надявам се, че е така, Гейл. – За...

Карл Маркс не е създателят на социализма. Социалистическият идеал е напълно разработен, когато Маркс прегръща социали...

Дворецът на Лордовете имаше повече стаи и коридори от някой лабиринт. Джонатан започва да надушва нещо вкусно – ка...

Човекът е храм на Божията тайна, затова в душата му съжителстват и ангелът, и демонът. А и той не се ражда вярващ в Б...

1. Важни са стимулите
2. Няма такова нещо като безплатен обяд
3. Доброволната размяна насърчава икономическ...

Тясно свързан с въпросите за обхвата на държавата е почитаният либертариански принцип за властта на закона. В своята...

Делът на Америка в Българското възраждане е незначителен и най-вече с благотворителен характер, както признават и сам...

 

Човешкото действие е целенасочено поведение. С други думи, действието е воля, въплътена в работа и прев...

От ерата на македонските вълнения до днес, убийствата по политически и икономически причини са неразделна част от бъл...