ОБЩА ТЕОРИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕАЛНОСТ

ОБЩА ТЕОРИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕАЛНОСТ
Издател: 
Издателска къща МаК
Година на издаване: 
2021
ISBN: 
978-954-8585-45-3
Брой страници: 
408
Цена: 
20 лв.

Част 1: „Македонският идентитет“

Разказвайки за появата, утвърждаването и кризата на македонския идентитет, Николай Василев изгражда една цялостна обща теория за политическата реалност, към която ще се завърне във втората част на книгата си с работно заглавие „Кризата на Западния свят”. 

 

В първата част на своята „Обща теория“ Николай Василев остро разобличава опитите на македонската „мейнстрийм” историография да удържа една изцяло ненаучна картина за историята на страната, но не пести критики и към българската дипломация и мнозинството от българските историци, които се оказаха неспособни да разберат и осмислят процесите от другата страна на Осогово през последния век. Авторът иронизира и опитите на някои постмодерни анализатори да „деконструират” цялостното разбиране за историята с конюнктурни цели. 

 

Повечето глави в книгата имат собствена познавателна и научна стойност и могат да се четат отделно. Някои са посветени на проблеми, косвено свързани с „Македонския въпрос”, като трудните отношения на България с Русия или безкрайните спорове около делото на Вапцаров, или спасяването на българските евреи и т.н.

 

Анализът в „Македонският идентитет” е многопластов, но на популярен език – дори когато авторът обяснява правилата на науката като методика за систематизиране на познанието. В книгата има публицистични и дори сатирични елементи, които я правят подходяща и разбираема за най-широка читателска аудитория.