ХИМН

ХИМН
Издател: 
Издателска къща МаК съвместно с Издателство „Изток-Запад”
Година на издаване: 
2010
Превод: 
Милена Попова
ISBN: 
978-954-8585-21-7
Брой страници: 
70
Цена: 
8 лв. без аудиодиск, 10 лв. с аудиодиск

С аудиодиск! „Химн” – най-краткият роман на Айн Ранд,писан преди повече от 70 години, е aнтиутопичен разказ за еднототално колективизирано бъдещо общество, чиято цел е незабавното убийство на човешкия дух.В „Химн” Ранд за първи път излагацентралните принципи на своята философия: разум, ценности, воля, индивидуализъм. Ранд прави и ясно разграничение между социалистическите/колективистични ценности на равенството и братството, и продуктивните/капиталистически ценности на постиженията и индивидуализма.И призовава  хората, които приемат колективизма като морална ценност, да осъзнаят пълния смисъл и последици от това, което проповядват и което оправдават. Днес, когато и най-нелепите предложения за справяне с кризата се правят в името на „общото благо”, повече от всякога има нужда да се напомня, че хората са най-продуктивни, когато работят за собствения си просперитет. Оставени свободни в капиталистическото общество да създават, произвеждат и строят за лична изгода, те постепенно издигат благосъстоянието на всички. Истински блиц-манифест на индивидуализма, който всеки уважаващ себе си и своите успехи човек трябва да прочете.