Джеймс Д. Гуортни, Ричард Л. Строуп

Джеймс Д. Гуортни, Ричард Л. Строуп

Професорите Гуортни и Строуп са членове на дружеството "Монт Пелерин", международна организация на икономисти. Те са съавтори на издадената шест пъти книга "Икономика на частния и обществения избор" (Economics: Private and Public Choice, 6th edition, Dryden Press, 1992) , широко използвана в икономическите курсове в колежите, както и на учебника “Увод в икономиката: Богатството и бедността на <народите" (Introductory Economics: The Wealth and Poverty of Nations).

Джеймс Д. Гуортни е професор по икономика и политически науки в университета на щата Флорида и член-кореспондент на института "Джеймс Мадисън". Защитава докторат по икономика във Вашингтонския университет през 1970 г., автор е на многобройни статии в специализирани икономически списания, главно в областта на данъците, обществения избор и икономиката на труда. Негови статии са излизали в реномирани вестници, включително New York Times и The Wall Street Journal.

Ричард Л. Строуп е професор по икономика в университета на щата Монтана и старши научен сътрудник на Центъра за политикономически изследвания. Защитава докторат във Вашингтонския университет през 1970 г. и е бил директор на Бюрото за анализи на политиката към Министерството на вътрешните работи на САЩ през периода 1982-1984 г. Публикува много работи по икономика на естествените ресурси и околната среда. Той е един от авторите, които най-много допринасят за развитието на подхода към проблема за естествените ресурси, известен като свободна пазарна икономика на околната среда. През последните години работата му е съсредоточена върху алтернативната институционална уредба на риска за природната среда.


Книгите на автора

Рядко може да се съди за една книга само по заглавието й. Тази обаче е изключение. Авторите са дългогодишни университетски преподаватели, и може би благодарение на опита си в общуването със студенти успяват да приземят приповдигнатия академичен стил и да преоткрият отдавна забравените връзки между икономическата ситуация и политическата система. Те чудесно и умело излагат основните принципи на икономическата наука, очиствайки я от пр...