Books

December 2011
ISBN 978-954-8585-27-9
212
2011
Милена Попова
12.00 лв

В своята филсофия Айн Ранд възхвалява егоизма – и в своята теория на изкуството е не по-малко радикална. Ранд твърди, че не може да се създава изкуство, без арт...

August 2011
978-954-8585-24-8
880, 8/60/90
2011
Петьо Ангелов
72 лв

„Човешкото действие” на Лудвиг фон Мизес е несъмнено едно от върховните постижения на обществената мисъл през ХХ век . За разлика от останалите учебници по икономика...

June 2011
978-954-8585-26-2
184
2011
Петьо Ангелов
12 лв

Колко стабилна е всъщност единната европейска валута? В „Трагедията на еврото” професорът по икономика в Университета „Крал Хуан Карлос” в Мадрид Филип Б...

May 2011
978-954-8585-25-5
374
2011
Веселина Русинова
8 лв.

По света има много глупаци с право да гласуват. И на високи постове. И с много звезди на пагоните, но не и с много ум. Може би това е причината да тържествуват глупостта и неко...

February 2011
ISBN: 978-954-8585-23-1
288
2011
Милена Попова
18.00 лв.

„Философията: кому е нужна” е сборник с есета на Айн Ранд, издаден няколко месеца след смъртта й през 1982 г. под редакцията на Ленард Пейкоф. Неговата тема е филосо...

January 2011
978- 954-92618-5-1
148
2011
Майя Маркова
9 лв.

Всички свободомислещи хора са съгласни, че бюрокрацията е зло. Но повечето хора използват думата „бюрокрация” доста произволно. Как можем да осъждаме бюрокрацията и...

January 2011
978-954-8585-22-4
292
2011
Огнян Дъскарев
16 лв.

Крайно интересна и провокационна енциклопедия на американското левичарство. В „Обединени в омразата” Джейми Глазов дава подробно, увлекателно и отлично документирано...

October 2010
978- 954-92618-4-4
148
2010
Майя Маркова
9 лв.

„Марксизмът без маска” представя поредица от лекции, изнесени от Лудвиг фон Мизес в Обществената библиотека на Сан Франциско от 23 юни до 3 юли 1952 г. с подкрепата...

September 2010
978- 954-92618-3-7
104
2010
Майя Маркова
9 лв

 Идеалната икономическа политика – както за днешния, така и за утрешния ден, е много проста. Държавата трябва да защитава живота и имуществото на хората под нейна юри...

August 2010
978-954-8585-21-7
70
2010
Милена Попова
8 лв. без аудиодиск, 10 лв. с аудиодиск

С аудиодиск! „Химн” – най-краткият роман на Айн Ранд,писан преди повече от 70 години, е aнтиутопичен разказ за еднототално колективизирано бъдещо об...