Books

May 2013
978-954-8585-32-3
232
2013
Огнян Дъскарев (първо есе Ирен Бойкикева)
14 лв.

„Новата левица: анти-индустриалната революция” е сборник есета на Айн Ранд, публикувани за първи път в бюлетина „Обективист” през 1971 г.

Тук Ран...

September 2012
978-954-8585-31-6
240
2012
Алина Братанова
12 лв.

Въпреки малкия си обем, тази книга съдържа огромна информация от сферите на историята, философията и икономиката. Тя събира в един-единствен аргумент – на индивидуланите п...

April 2012
978-954-8585-30-9
474
2012
14 лв.

Монографията на д-р Нено Димов е плод на впечатляващо научно усилие да бъде разбрана и усъвършенствана съвременната политика за опазване на околната среда чрез намаляването на н...

January 2012
ISBN: 978-954-8585-28-6
128
2012
Петьо Ангелов
10 лв

Кой всъщност управлява Европа? В „Евроинтеграция без илюзии” чешкият президент Вацлав Клаус дава еднозначен отговор на този въпрос: Ангела Меркел и Никола Саркози дъ...

December 2011
ISBN 978-954-8585-27-9
212
2011
Милена Попова
12.00 лв

В своята филсофия Айн Ранд възхвалява егоизма – и в своята теория на изкуството е не по-малко радикална. Ранд твърди, че не може да се създава изкуство, без арт...

August 2011
978-954-8585-24-8
880, 8/60/90
2011
Петьо Ангелов
72 лв

„Човешкото действие” на Лудвиг фон Мизес е несъмнено едно от върховните постижения на обществената мисъл през ХХ век . За разлика от останалите учебници по икономика...

June 2011
978-954-8585-26-2
184
2011
Петьо Ангелов
12 лв

Колко стабилна е всъщност единната европейска валута? В „Трагедията на еврото” професорът по икономика в Университета „Крал Хуан Карлос” в Мадрид Филип Б...

May 2011
978-954-8585-25-5
374
2011
Веселина Русинова
8 лв.

По света има много глупаци с право да гласуват. И на високи постове. И с много звезди на пагоните, но не и с много ум. Може би това е причината да тържествуват глупостта и неко...

February 2011
ISBN: 978-954-8585-23-1
288
2011
Милена Попова
18.00 лв.

„Философията: кому е нужна” е сборник с есета на Айн Ранд, издаден няколко месеца след смъртта й през 1982 г. под редакцията на Ленард Пейкоф. Неговата тема е филосо...

January 2011
978-954-8585-22-4
292
2011
Огнян Дъскарев
16 лв.

Крайно интересна и провокационна енциклопедия на американското левичарство. В „Обединени в омразата” Джейми Глазов дава подробно, увлекателно и отлично документирано...