НОВАТА ЛЕВИЦА: АНТИ-ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

НОВАТА ЛЕВИЦА: АНТИ-ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
Издател: 
Издателска къща „МаК” ООД
Година на издаване: 
2013
Превод: 
Огнян Дъскарев (първо есе Ирен Бойкикева)
ISBN: 
978-954-8585-32-3
Брой страници: 
232
Цена: 
14 лв.

„Новата левица: анти-индустриалната революция” е сборник есета на Айн Ранд, публикувани за първи път в бюлетина „Обективист” през 1971 г.

Тук Ранд идентифицира основното зло на новата левица и нейната кауза и й се противопоставя както никой друг преди нея. Критичният й анализ е зареден с такава проницателност и оригиналност, че есетата от сборника се превръщат в крайъгълен камък в историята на съвременните идеи.

Ранд идентифицира „бунтовниците” от 60-те години като покорни последователи на идеите, преподадени им от техните учители. Интелектуалната битка с тези идеи е фундаментално важна, но не се състои в противопоставянето или игнорирането им, а в изобличаването и опровергаването им.

С тази книга Айн Ранд призовава американската младеж да отхвърли племенното мислене и конвенционалната ирационалност на новата левица и да осъзнае необходимостта от философска революция, основана на върховенството на разума, индивидуализма, личния интерес, науката, технологиите, и на напредъка като последица от тях.

Сборникът е брилянтно допълнение към философското наследство на един от най-големите мислители на нашето време.

Повече за автора: 

Айн Ранд

Айн Ранд - рождено име Алиса Зиновиевна Розенбаум (2 февруари 1905 - 6 март 1982), е американски философ, сценарист и романист от руски произход. Айн Ранд е позната по света със своята рационална философия,

Прочети: